Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov k reforme školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov vydala vyhlásenie k vyjadreniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré definujú aktuálne legislatívne zmeny a kroky ministerstva ako "najväčšie reformné zmeny v školstve".

Vo vyhlásení sa venuje témam Strategického politického rámca pre systém vzdelávania  a odbornej prípravy na všetkých stupňoch, Stratégii inkluzívneho vzdelávania, chýbajúcej systémovej diskusii o potrebe zmien, reforme poradenského systému, vzdelávaniu učiteľov, atraktivite riaditeľského stavu aj chýbajúcim investíciám do ľudksého kapitálu. 

Zdroj a celé znenie vyhlásenia: https://sku.sk/o-reforme-skolstva-zatial-rozhodne-nemozno-hovorit/?fbclid=IwAR2su6dyqR4CoawelH7c7ZO-SMQyVTtMKSn_zMu7vD6Ka8neZh1mgCZFUeI


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov