Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlásenie SKU - Hodnotenie školského roka 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Bratislava, 28. júna 2022

Slovenská komora učiteľov už tradične hodnotí školský rok, situáciu v školstve za toto obdobie a fungovanie a spoluprácu ministerstva školstva. Nachádzame sa v druhej polovici volebného obdobia a je jasné, že najzásadnejší čas na zmeny bol práve tento školský rok. 

Čo sa teda udialo v tomto školskom roku:

 • Pandémia napriek kritike bola zvládnutá v rámci možností všetkých strán, vytvárali sa materiály, pokyny, videá, bolo vidieť snahu. Málo sa však hovorí o následkoch, ktoré sú stále viac zjavné, no napriek tomu nie sú pripravené dostatočné opatrenia k ich zmierneniu.
 • Tablety a PC z tzv. React EÚ fondov boli pred viac ako rokom schválené na expresnú pomoc školám, učiteľom a žiakom. Technika za 40 miliónov, určená na dištančné vyučovanie počas pandémie, dodnes do škôl nedorazila. Navyše učitelia učia  nelegálne na počítačoch, ktorým pred dvoma rokmi skončila platnosť licencie operačného systému.
 • V oblasti atraktivity učiteľského povolania ide o úplne stratený rok, pričom nárast počtu chýbajúcich učiteľov hrozivo stúpa. Podľa analytických odhadov ministerstva môže chýbať už v decembri 1300 učiteľov a do dvoch rokov až 10 % (8600 zamestnancov). Vláda dodnes nepredložila žiadne systémové kroky, ktoré by tomu zabránili. Podobné predpovede máme už z r. 2012.
 • Ministerstvo úzko spolupracuje len s vybranými organizáciami, ako napr. Nadácia VWIpčkoIndícia  alebo Teach for Slovakia – tieto organizácie dostávajú dotácie, zmluvy a memorandá, objavujú sa na stránkach ministerstva. Hoci Komora voči ich práci nemá výhrady, nepoznáme kľúč, kto a prečo dostáva špeciálne výsady od ministerstva školstva a iní nie.
 • Ministerstvo v r. 2021 minulo na marketing 308 546,90€. Zrealizovalo Deň detí, kompletne zrekonštruovalo za pol milióna modelovú školu pre PR aktivity, pričom ich  považujeme skôr za mediálne bubliny bez dlhodobého prínosu. Namiesto tohto sme očakávali, že bude ministerstvo venovať najviac energii kvalitnej tvorbe, diskusii, vysvetľovaniu novej legislatívy, jej aplikačným problémom a podpore škôl. SKU dostáva a rieši stovky otázok a podnetov z praxe, ktoré by malo riešiť predovšetkým ministerstvo.
 • Ministerstvo bez dostatočnej participácie s relevantnými partnermi pripravilo veľké zmeny v zákonoch (245, 138, 131) a množstvo vyhlášok, pričom v nich je nemálo chýb a odborných nedostatkov. Vyhlášky boli zverejnené s polročným meškaním (až teraz tesne pred koncom školského roka), takže ich budú riaditelia počas leta namiesto zaslúženej dovolenky musieť zapracovávať. Sme opakovane svedkami neodborných vyhlásení zo strany ministerstva (napr. TUTU) – na čo prichádzajú verejné reakcie postavené na dátach TUTU a TU
 • Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine naša vláda neumožňuje zamestnávanie učiteľov a odborníkov z Ukrajiny napriek ich urgentnej potrebe, neboli prijaté žiadne zjednodušenia pre podporu rodín a detí, až 60 % detí z UA stále nie je v školách.
 • Materským školám stúpla povinným predprimárnym vzdelávaním nová byrokracia (evidencia ospravedlneniek, zoznamy detí v informačných systémoch, výkazy sociálnym poisťovniam). Pozitívne hodnotíme vytvorenie miest pomocných vychovávateľov, aj keď nejde o systémové riešenie nedostatku odborníkov a asistentov v materských školách.
 • Za 2 roky nedošlo k žiadnemu zlepšeniu systému vzdelávania učiteľov, skôr naopak, napriek tomu sa MŠ SR chystá investovať 50 mil. do vzdelávania bez akejkoľvek prípravy.
 • Téma inklúzie síce “leží ministerstvu na srdci”, ale pre celoplošnú inklúziu okrem slabých strategických dokumentov sme nič zásadnejšie nezaznamenali – zvýšil sa počet prvákov v školách, počet asistentov stúpol len ani nie o 50 ľudí oproti stovkám ročne v minulosti. Inkluzívne vzdelávanie je zabezpečované skôr nadšenými a rozhľadenými učiteľmi a podpornými zamestnancami škôl, ktorí však nemajú záruku pokračovania  zamestnaneckého pomeru – tisíce z nich nebude mať v čase nízkej atraktivity povolania v školstve ani zmluvy na neurčito.
 • Prechod škôl a školských zariadení z pôsobnosti ministerstva vnútra pod ministerstvo školstva vnímame ako pozitívny krok, hoci k sľúbenému zjednoteniu financovania škôl a ich osamostatneniu od samospráv nedošlo. Spojenie priamoriadených organizácií zatiaľ nebolo predstavené, očakávame, že nový riaditeľ spojeného subjektu vzíde z transparentného verejného výberového konania s kvalitnou víziou fungovania.
 • Demokratizácia v školách nebola napriek záväzku v legislatívnych úlohách vlády na r. 2021 dodnes ani začatá. Pre potreby školstva mimoriadne dôležitý zákon 596/2003, ktorý sa mal už pred rokom novelizovať, sa ešte ani nezačal pripravovať. Slovenská komora učiteľov bola pred rokom nominovaná do pracovnej skupiny, tá ešte nezasadla. Napriek tomu sa komore podarilo do zákona 138/2019 presadiť historické hodnotenie vedúcich zamestnancov, ktoré dúfame prinesie viac reflexie a demokracie do škôl.

Ministerstvo školstva a celá vláda sa úplne vzdialili od zámeru odborne pracovať pre dobro detí, rodičov a zamestnancov škôl a školských zariadení. Nazdávame sa, že aktívnym pôsobením na sociálnych sieťach napĺňajú vlastné politické ambície a záujem o zmeny v školstve ostáva v úzadí.

Slovenská komora učiteľov

Zdroj: https://sku.sk/hodnotenie-skolskeho-roka-2021-2022/?fbclid=IwAR355-Jve3VcIMpWGoi9SzaHbl07iI5zfs8N6y0ZTFQlYfIPwhI6o880_zg


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov