Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku z protestu zamestnancov školstva dňa 15.6.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

My, členovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ako aj ostatní občania zúčastnení na proteste vyjadrujeme nespokojnosť s pretrvávajúcim nedostatočným financovaním oblastí výchovy, vzdelávania, vedy, výskumu a športu v Slovenskej republike. Valorizáciu platov v roku 2021 o 0 % a od 1. 7. 2022 o 3 % považujeme za absolútne nedostatočnú. Svoj postoj k návrhom Vlády SR vyjadrila Rada zväzu v decembri minulého roka vyhlásením štrajkovej pohotovosti a odmietnutím podpisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Po viac ako dvoch rokoch boja s pandémiou a zvýšenými nárokmi na zabezpečenie kvalitného a bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu teraz my, zamestnanci školstva, čelíme ďalším náročným výzvam spôsobeným vojnou na Ukrajine. Enormné zvýšenie cien energií a zdražovanie potravín navyše spôsobilo nárast inflácie na dvojciferné hodnoty, čoho dôsledkom je veľký prepad reálnych platov. Životná úroveň zamestnancov školstva klesá a všetkým školám a školským zariadeniam hrozí finančný kolaps.

Financovanie školstva a vedy na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi dramaticky nízke. Pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci školstva a vedy sú dlhodobo na pokraji záujmu politikov. Financovanie školstva je nejednotné. Absolventi stredných škôl odchádzajú za štúdiom do zahraničia, kde nachádzajú kvalitnejšiu infraštruktúru a lepšie ohodnotené uplatnenie. Záujem o učiteľské povolanie klesá a v niektorých regiónoch nebude mať čoskoro kto zabezpečovať výchovu a vzdelávanie.

Pripomíname, že vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení deklarovala rozvoj výchovy a vzdelávania ako jednu zo svojich priorít. Prísľub na zvýšenie platov pedagógov bol zároveň súčasťou volebného programu strany SaS. Strana OĽANO dokonca vo svojom volebnom programe navrhovala každoročné 10% zvýšenie platov učiteľov! Zároveň sľubovala skokové navýšenie platov začínajúcich učiteľov a tiež podporu inovatívnych učiteľov prostredníctvom pohyblivej zložky mzdy. Okrem toho OĽANO navrhovala odstrániť platovú diskrimináciu nepedagogických zamestnancov, ktorých tarifná tabuľka začína pod úrovňou minimálnej mzdy. Nič z toho doteraz vláda nebola schopná zrealizovať.

Namiesto toho poslanci NRSR schvaľujú zákony, ktoré ukladajú zamestnancom školstva nové a často nezmyselné povinnosti, napríklad pri tvorbe obsahu vzdelávacích programov, zasahujú do akademickej samosprávy vysokých škôl a nezohľadňujú pri tom názory a praktické skúsenosti sociálnych partnerov a odborníkov.

Z uvedených dôvodov žiadame okamžitú hmatateľnú finančnú podporu namiesto sľubov!

Žiadame:

  • valorizáciu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva od 1. júla o 10 %,
  • úpravu platovej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala na úrovni minimálnej mzdy,
  • dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov všetkých škôl a školských zariadení.

Očakávame, že vláda čo najskôr prehodnotí svoj postoj k školstvu a nájde potrebné financie. Nestačí len programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve.

Zabezpečte, aby deti, žiaci a študenti mali čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie!

V Bratislave 15. 6. 2022

Za účastníkov protestu, Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu

Adresované:

  • Vláde Slovenskej republiky
  • Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Zdroj: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/vyhlasenie-ucastnikov-protestu.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov