Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výchova detí znižuje dôchodkový vek prednostne ženám

Kategória: Aktuality

Od začiatku januára budúceho roka bude dôchodkový vek známy pre všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. Zmena doteraz platnej právnej úpravy veku odchodu do dôchodku súvisí s prijatím ústavného zákona o tzv. dôchodkovom strope.

Nárok na starobný dôchodok vzniká, ak bol poistenec dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ten sa určuje v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Výchova dieťaťa ako veková podmienka sa pri spisovaní žiadosti o dôchodok zohľadňuje prednostne ženám. Mužom sa dôchodkový vek z tohto dôvodu znižuje len vtedy, ak starostlivosť o dieťa nemožno zohľadniť žene. Dôchodkový vek platný po 31. decembri 2019 - DÔCHODKOVÝ VEK OD ROKU 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-vychova-deti-znizuje-dochodkovy-vek-prednostne-zenam/48411s68047c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov