Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vybrané projekty Zdravie a bezpečnosť v školách 2023

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky podávania žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2023.

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu, a vyúčtovanie rozvojového projektu, ktorú  v súlade  podmienkami výzvy doručí Regionálnemu úradu školskej správy.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2023-vyhodnotenie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov