Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výbor NRSR pre školstvo prerokoval dve správy o výsledku kontroly

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík sa 16.3.2021 zúčastnil zasadnutia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý prerokoval dve správy o výsledkoch kontroly. 

Prvá správa sa týka nedostatkov vnútorného kontrolného systému ministerstva školstva v oblasti výdavkov na šport. Najvyšší kontrolný úrad SR upozornil na nedostatočnú kontrolu financií plynúcich na šport zo štátneho rozpočtu a navrhuje zrušiť inštitút hlavného kontrolóra športu, ktorý je nadbytočným a nesystémovým prvkom. Posilniť treba kontrolné kapacity ministerstva. Viac o tejto téme sa dozviete tu. 

Druhá správa výsledku sa týka kontroly rozšírenia kapacít predškolských zariadení v Košickom kraji. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje zodpovedných na nízku zaškolenosť detí v predškolskom veku, najmä na východnom Slovensku a tiež na byrokratickú a nedostatočnú podporu rozširovania kapacít v materských školách. Viac aj tu: Slovensko neplní záväzok...

Zdroj: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/vybor-nrsr-pre-skolstvo-prerokoval-dve-spravy-o-vysledku-kontroly


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov