Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výbor NR SR odobril definíciu antisemitizmu

Kategória: Aktuality

Ústavnoprávny výbor NR SR odobril text k definícii antisemitizmu. Parlament má podľa návrhu zobrať na vedomie pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatú jej 31 účastníckymi štátmi vrátane SR 26. mája 2016 v Bukurešti. 

Ďalej má zobrať na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 o boji proti antisemitizmu, ktoré zdôrazňuje, že nenávistné prejavy a všetky druhy násilia proti európskym židovským občanom sú v rozpore s hodnotami EÚ  a má zobrať na vedomie spoločné stanovisko 26 štátov vrátane Slovenskej republiky, ktoré odsudzuje rastúcu hrozbu antisemitizmu.

Text definície znie: "Antisemitizmus je také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom. Rétorické a fyzické prejavy antisemitizmu sú namierené proti židovským alebo nežidovským jednotlivcom a/alebo ich majetku, proti inštitúciám židovskej komunity a náboženským ustanovizniam. Terčom takýchto prejavov môže byť tiež štát Izrael, chápaný ako židovské spoločenstvo. Avšak kritiku Izraela podobnú tej, aká býva vznesená proti akejkoľvek inej krajine, nemožno považovať za antisemitskú. Antisemitizmus často obviňuje Židov z konšpirácie poškodzujúcej ľudstvo a často sa používa na obviňovanie Židov z 'toho, prečo veci nefungujú'."

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.uzzno.sk/vybor-nrsr-odobril-definiciu-antisemitizmu


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov