Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyberáme z portálu pravovzdravotnictve.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pravovzdravotnictve.sk

Portál poskytujúci nielen odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, ale tiež prehľad aktuálnej legislatívy.

16. 9. 2021

Všeobecní lekári budú vydávať potvrdenia o tom, či pacient zakázal alebo nezakázal sprístupnenie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie 

Autor: Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Akým osobám je lekár oprávnený sprístupňovať údaje z písomnej zdravotnej dokumentácie pacienta? To je často kladená otázka, ktorá dostala nový rozmer prijatím novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. mája 2021. Túto novelu zákona podpísala už aj prezidentka Slovenskej republiky. Prináša zmeny nielen v sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, ale aj novú povinnosť pre všeobecných lekárov s tým súvisiacu. 

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj a celý článok: https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/vseobecni-lekari-budu-vydavat-potvrdenie-o-tom-ci-pacient-zakazal-alebo-nezakazal-spristupnenie-udajov-zo-svojej-zdravotnej-dokumentacie.m-1019.html

17. 7. 2021

Komisár pre osoby so zdravotným znevýhodnením 

Autor: JUDr. Tomáš Buzinger 

Parlamentom prijatý zákon č. 82/2021 Z. z. z 5. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje posilnenie zákonných kompetencií komisára kontrolujúceho dodržiavanie práv a oprávnených záujmov jedných z najviac ohrozených skupín obyvateľstva so zdravotným znevýhodnením a seniorov. Predmetná novela zákona nadobudla účinnosť dňom 1. apríla 2021.

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/komisar-pre-osoby-so-zdravotnym-znevyhodnenim.m-1012.html

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov