Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výber výziev a ponúkaných grantov s blížiacim sa termínom uzávierky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad niektorých výziev a grantov, ktorých uzávierka je v mesiacoch október - november.

Bližšie informácie k téme nájdete v časti portálu Výzvy, kde priebežne aktualizujeme prehľad grantových výziev a súťaží. 

  • Nadácia SPP - SPPravme TO - podpora rozširovania vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu - uzávierka: 25. 10. 2021.
  • Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácierealizácia grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné - uzávierka - 2. 11. 2021.
  • Nadácia VÚB - Životné prostredie - neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa cieľavedome venujú ochrane biodiverzity či rozbehu zelenej ekonomiky, sa môžu zapojiť do druhého ročníka programu Envirogranty - uzávierka: 20. 10. 2021.
  • Nadácia 365 - Nadácia 365 v spolupráci s Komenského inštitútom zlepšuje školstvo v regiónoch - uzávierka: 31. 10. 2021.
  • Nadácia Orange - E-Školy pre budúcnosť 2021/2022 - podporené budú inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií - uzávierka: 3. 11. 2021.
  • Svet Plastelíny 2021 - výzva pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory - uzávierka 30. 11. 2021.

Priebežný prehľad výzviev a grantov v časti direktor.sk/sk/vyzvy

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov