Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VÚDPaP zverejnil metodiku - Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Metodika je vhodná k používaniu vo všetkých predškolských zariadeniach už od januára 2023.

Predkladaná metodika je určená pre pedagogických zamestnancov v materskej škole ako pomôcka v ich práci a tiež ako podklad pre prípadné intervencie odborných zamestnancov. Cieľom skríningu je priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu.

Skríning je metodika, ktorú učiteľky/učitelia v predškolskej triede môžu využívať počas celého školského roka.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vudpap.sk/odborny-portal/testy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov