Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VÚDPaP - Otvorené pozície v tíme národného projektu "Duševné zdravie a prevencia"

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Cieľom projektu je do roku 2027 podporiť viac ako 1 100 odborných a pedagogických zamestnancov, zrealizovať minimálne 7 000 hodín vzdelávania a už počas trvania projektu pozitívne zasiahnuť vyše 10 000 detí, žiakov a študentov.

VÚDPaP do tímu hľadá skúsených aj začínajúcich odborníkov a odborníčky v oblastiach supervízie, prevencie či organizácie konferencií a marketingu. Otvorené pozície:

  • Expert/ka pre nastavenie systému  supervízie v online prostredí pre odborných zamestnancov
  • Odborný asistent/asistentka pre realizáciu vzdelávacích aktivít
  • Koordinátor/koordinátorka realizácie sociálno-psychologických výcvikov
  • Koordinátor/koordinátorka výcvikov v supervízii pre odborných zamestnancov 
  • Špecialista/tka pre organizáciu konferencií a marketing v oblasti prevencie a duševného zdravia
  • Špecialista/Špecialistka pre oblasť prevencie v školstve

Zdroj a ďalšie informácie: https://vudpap.sk/budujeme-tim-narodneho-projektu-dusevne-zdravie-a-prevencia-pridajte-sa/?fbclid=IwAR3j0VnyVyy7lBUjZJp85U1Pz4ItAjF4cv08VhDUfiYGNur6ycf4pzvsgLY


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk