Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VÚDPaP - Odborne na slovíčko

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom Odborne na slovíčko. Je určený predovšetkým odborným zamestnancom v systéme výchovného poradenstva a prevencie pracujúcich v školách, v školských zariadeniach, resp. v poradenských zariadeniach.

Cieľom podcastu je upriamiť pozornosť na témy, ktoré v aktuálnom čase rezonujú medzi odbornými zamestnancami v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Priestor dostanú aj témy, ktoré navrhnú poslucháči. Námety možno zasielať na odborne@vudpap.sk.

Príklad tém:

Zdroj a ďalšie témy: https://vudpap.sk/podporne-cinnosti-vudpap/podcasty/odborne-na-slovicko/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov