Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vstup do systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Posledný termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky riaditeľovi základnej školy pri výbere strednej školy je zo zákona 10. apríl. V ponuke stredných škôl je aj takmer 3 000 miest v duálnom systéme vzdelávania.

V duálnom vzdelávaní si žiak vyberá okrem školy aj zamestnávateľa, u ktorého bude vykonávať prax v odbore, o ktorý má záujem.

Z ponuky učebných miest pre školský rok 2018/2019 si žiak vyberie zamestnávateľa a následne školu, s ktorou daný zamestnávateľ spolupracuje. Potom si žiak podá prihlášku u vybraného zamestnávateľa v stanovenom termíne. Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré od neho získa po úspešnom absolvovaní výberového konania, odovzdá spolu s prihláškou na strednú školu najneskôr do 10. apríla 2018. Po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania na strednej škole uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, na základe ktorej sa bude počas štúdia vzdelávať priamo u zamestnávateľa.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk