Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Voľné pracovné pozície na regionálnych úradoch školskej správy od 1. 1. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2022  sa zriaďujú regionálne úrady školskej správy (ďalej len RUŠS), ktoré sú orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ktoré  vznikajú na základe zákona č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V prípade záujmu o obsadenie niektorej z pracovných pozícií, treba zaslať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ďalšie požadované dokumenty na príslušný úrad v písomnej forme v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku alebo v elektronickej podobe prostredníctvom emailu na kontaktné adresy uvedené pri jednotlivých pracovných pozíciách. K žiadosti je zároveň potrebné priložiť profesijný štruktúrovaný životopis.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/oznamenie-o-volnych-pracovnych-poziciach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov