Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Voliteľný predmet zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav pripraví učebné osnovy voliteľného predmetu zameraného na folkloristiku a ľudovú výchovu. Folkloristika – ľudová výchova v primárnom vzdelávaní spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti. 

Vzdelávacou osou v predmete je kalendárny rok, ktorý sa viaže na výročné a rodinné zvykoslovia, prácu a voľný čas, na výtvarné spevácke, tanečné a ostatné tradičné ľudové prejavy. Na rozdiel od prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra je Folkloristika – ľudová výchova zameraná na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne.

Učebné osnovy voliteľného predmetu Folkloristika – ľudová výchova by mali byť zverejnené v máji 2019 na Metodickom portáli na webovej stránke ŠPÚ, kde sa nachádzajú aj učebné osnovy ďalších voliteľných predmetov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2SFVM0n


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov