Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Kategória: Aktuality

Predstavitelia vlády SR sa na dnešnom rokovaní dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. 

Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky. Na presadenie tejto zmeny bude nutná novelizácia príslušnej legislatívy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví legislatívu, ktorá umožní zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Predchádzať tomu budú musieť aj intenzívne rokovania so zástupcami miest a obcí ako zriaďovateľmi materských škôl, pretože realizácia tohto kroku bude mať vplyv na ich rozpočet. Do uvedeného termínu budú mať zriaďovatelia materských škôl ešte priestor na zabezpečenie potrebného počtu miest pre päťročné deti. Využiť na to môžu napríklad aj finančné prostriedky z eurofondov, ktoré sú určené na tento účel.

Zdrojhttps://bit.ly/2S73LDn


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov