Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila novelu, ktorá prinesie zvýšenú ochranu zdravia mladistvých aj zníženie administratívnej záťaže

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mala začať platiť od 1. júna 2023. Zmeny sa týkajú optimalizácie procesov verejného zdravotníctva, oblasti hygieny životného prostredia, hygieny výživy, bezpečnosti potravín, preventívneho pracovného lekárstva, ale aj epidemiológie. 

Dopĺňa sa napríklad termín a spôsob oznámenia organizovania hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia RÚVZ, a to najneskôr 48 hodín pred dňom začatia hromadného podujatia s uvedením dátumu a miesta konania hromadného podujatia.

Ruší sa povinnosť predkladať úradom verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie (napr. detský tábor), namiesto toho sa stanovuje pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť, a to najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom; organizátor zotavovacieho podujatia však bude naďalej povinný dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom a regionálne úrady budú naďalej vykonávať kontroly.

V rámci záväzných stanovísk sa nebudú posudzovať územnoplánovacie podklady, keďže ide iba o nezáväzné a východiskové dokumenty. Nebudú predmetom posudzovania v rámci záväzných stanovísk ani stavby, ktoré nemajú vplyv na verejné zdravie, ako sú napríklad teplovodné rozvody, elektrické prípojky, úpravy potokov, mosty, plynovod a podobne,

Obce budú môcť na svojom území alebo v jeho určitých častiach všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzku zdrojov hluku a vibrácií vrátane verejnej produkcie hudby. Dopĺňa sa povinnosť pre obce, aby sprístupnili informácie (na informačných tabuliach) o lokalitách so statusom „voda určená na kúpanie“, ktoré sú vo významnej miere využívané počas kúpacej sezóny širokou verejnosťou. Prevádzkovatelia solárií nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie  pokožky umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. 

Zdroj a celé znenie článku: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5558:vlada-schvalila-novelu-ktora-prinesie-zvyenu-ochranu-zdravia-mladistvych-aj-znienie-administrativnej-zaae&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov