Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila návrh novely zákona o archívoch a registratúrach

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty a najmä poznatky a požiadavky archivárskej praxe sú predmetom návrhu novely zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

Najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov po novom podávať už len elektronickyNovela zákona tiež bližšie upravuje podmienky prístupu k archívnym dokumentom za účelom historického či vedeckého výskumu. Návrhom zákona dôjde tiež k novelizácii zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií. Povinnosť viesť v registri mimovládnych organizácií ich elektronickú zbierku listín sa posúva na január 2023. Register by mal byť uvedený do prevádzky v januári 2021, avšak ministerstvo vnútra potrebuje čas na digitalizáciu stanov a listín 65-tisíc mimovládok, pričom bude potrebné aj jej obstaranie. Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. januára 2021.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-o-archivoch-a-registraturach

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk