Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vláda schválila návrh na vymenovanie Slavomíra Partilu za štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Vláda SR vymenovala Slavomíra Partilu do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňom 17. októbra 2022. 

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.

Slavomír Partila je od roku 2012 riaditeľom Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove. Zároveň od roku 2021 je aj členom komisie pre profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2021 je aj viceprezidentom Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27699/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov