Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vianočné prázdniny - rozhodnutie ministra a usmernenie k vianočnému obdobia (11. 12.)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhonutie týkajúce sa vianočných prázdnin. Rovnako vydal Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia.

Organizácia činnosti MŠ, ZŠ a SŠ počas vianočného obdobia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravilo usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočných sviatkov. Riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom na základe požiadaviek a prieskumu medzi zákonnými zástupcami rozhodne o prevádzke počas vianočného obdobia. Ministerstvo odporúča zriaďovateľom materských škôl a ich riaditeľom venovať v prieskume záujmu o prevádzku materskej školy počas vianočného obdobia pozornosť deťom zdravotníckych pracovníkov. Keďže vianočné prázdniny pre základné a stredné školy sú od 21. 12. do 8. 1. 2021, ministerstvo odporúča, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci počas vianočného obdobia čerpali dovolenku. Ak nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky, odporúča sa čerpanie náhradného voľna alebo práca z domácnosti. Ministerstvo odporúča zriaďovateľom škôl zabezpečiť prostredníctvom riaditeľov škôl prieskum potreby zabezpečenia celodenného školského klubu detí pre deti zdravotníckych pracovníkov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-cinnosti-materskych-skol-zakladnych-skol-a-strednych-skol-pocas-vianocneho-obdobia-11-12-2020/

Rozhodnutie ministra z 11.12. 2020 k vianočným prázdninám

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Zdroj: https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov