Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Verejná konzultácia - Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje dôležitý strategický materiál s názvom „Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030“, ktorý identifikuje potreby v oblasti vzdelávania a rozvoja zručností v rýchlo sa meniacej spoločnosti. 

Návrh Stratégie CŽVaP pripravila pracovná skupina koordinovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Aktuálne sprístupnená verzia na verejnú konzultáciu bola odovzdaná ministerstvu školstva dňa 31. 8. 2021, vstupy MPSVaR SR sú zatiaľ predmetom bilaterálnych rokovaní a budú zapracované v neskoršom termíne pred postúpením dokumentu do medzirezortného pripomienkového konania. V rámci pokračujúcej participatívnej tvorby dokumentu MŠVVaŠ SR sprístupňuje súčasnú verziu dokumentu Stratégie CŽVaP širokej laickej a odbornej verejnosti.

Pripomienky k dokumentu je možné zaslať prostredníctvom formulára v termíne od 3. 9. 2021 od 8,00 hod. do 10. 9.2021 do 12,00 hod.

Návrh stratégia: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf.

Zdroj: https://siov.sk/verejna-konzultacia-strategia-czvap/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk