Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Verejná konzultácia minimálneho učebného výstupu

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Minimálny učebný výstup predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak či žiačka na konci vzdelávacieho cyklu. Minimálny učebný výstup bude súčasťou vzdelávacích štandardov nového Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie. Učiteľom a učiteľkám v rámci jednotlivých cyklov a vzdelávacích oblastí pomôže stanoviť základnú úroveň vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre postup žiaka či žiačky do ďalšieho vzdelávacieho cyklu alebo stupňa vzdelávania. 

Táto úroveň bude jednotná pre všetkých žiakov bez rozdielu a umožňuje žiačkam a žiakom získať nižšie stredné vzdelanie a pokračovať na strednej škole. 

 

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov