Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Verejná konzultácia k „Projektu nového kurikula pre všetky cykly“

Kategória: Aktuality Autor/i: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/

Na stránke https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/ prebieha „Verejná konzultácia“ k „Projektu nového kurikula pre všetky cykly“ realizovaného v rámci projekt „Zmeny v obsahu a forme vzdelávania“.

Verejná konzultácie je otvorená odbornej aj širokej verejnosti. Na tejto webstránke si môže odborná aj laická verejnosť prečítať návrh „Projektu nového kurikula pre všetky cykly“. Pre pripomienkovanie návrhu „Projektu nového kurikula pre všetky cykly“ vo Verejnej konzultácie je potrebné sa zaregistrovať do webového nástroja.

Zdroj a ďalšie informácie: https://verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov