Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Valorizácia platov zamestnancov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov pôsobiacich vo verejnej správe prinieslo dohodu. Zástupcom Konfederácie odborových zväzov SR a Odborového zväzu školstva sa podarilo okrem iných benefitov vyrokovať valorizáciu tarifných platov v roku 2023.

Od 1. 1. 2023 sa tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe (aj nepedagogických zamestnancov v školstve) zvýšia o 7 % a od 1. 9. 2023 o ďalších 10 %. Tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl, vedeckých a výskumných zamestnancov sa zvýšia od 1. 1.2023 o 10 % a od 1. 9. 2023 o ďalších 12 %! Okrem toho dostanú všetci zamestnanci verejnej správy (teda aj všetci zamestnanci školstva) v roku 2022 jednorazovú odmenu v sume 500 EUR v hrubom.

Dohodnutá Kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude platná do 31. 8. 2024. Oproti pôvodnému, vládou navrhovanému, termínu 31.12.2024 je to ďalší posun, keďže to otvára možnosti pre ďalšiu valorizáciu platov v priebehu roka 2024. Otvorené zostávajú požiadavky na zmenu tarifnej tabuľky pre nepedagogických zamestnancov, kde niektoré tarify a platové stupne sú pod minimálnou mzdou, dofinancovanie zvýšených nákladov na elektrickú energiu, modernizáciu školskej infraštruktúru či zjednotenie financovania regionálneho školstva. 

KZVS podpísané dňa 13. 7. 2022 – podpisy signatárov budú doplnené dodatočne.

Zdroj: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/valorizacia-platov-zamestnancov-skolstva.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov