Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

V sociálnom poistení sa rátajú všetky kalendárne dni, nielen pracovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri všetkých lehotách v sociálnom poistení sa do úvahy berú všetky kalendárne dni, nielen pracovné. Práve k tejto téme smerujú časté otázky poistencov.

Všetky kalendárne dni sa zohľadňujú aj na účely započítania obdobia poistenia potrebného pre vznik nároku na jednotlivé dávky poskytované Sociálnou poisťovňou (napr. pre dávku materské je potrebné získať 270 dní nemocenského poistenia pred predpokladaným dátumom pôrodu) a rovnako sa pracuje s kalendárnymi dňami aj pri platení poistného na sociálne poistenie. Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného napr. od 12. dňa v mesiaci, zamestnávateľ zaplatí poistné za všetkých jedenásť dní, teda nielen za pracovné dni. Odo dňa uznania práceneschopnosti platí vylúčenie platiť poistné – poistné sa platiť nemusí, poistenie však trvá aj počas všetkých kalendárnych dní, počas ktorých trvá práceneschopnosť (samozrejme, ak trvá aj pracovný pomer a práceneschopnosť nie je dlhšia ako 52 týždňov).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-v-socialnom-poisteni-sa-rataju-vsetky-kalendarne-dni--nielen-pracovne/48411s67360c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk