Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

V Košiciach otvoria prvé medzinárodné gymnázium

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa

Bratislava – 20. marec 2023 – Košice International School sa rozšíri o strednú školu vyučujúcu v svetovom vzdelávacom programe International Baccalaureate. Po založení základnej školy v roku 2020 pre deti od 6 rokov a rozšírení o medzinárodnú materskú školu v roku 2022 získajú budúci rok slovenské deti aj rodiny zo zahraničia plynulú možnosť pokračovať v angličtine podľa moderných štandardov až po získanie medzinárodnej maturity.

Do štruktúry vzdelávania na východe Slovenska prinesie Košice International School chýbajúcu možnosť štúdia na gymnáziu v anglickom jazyku podľa medzinárodných štandardov. O založenie školy sa dlhodobo usilovala Americká obchodná komora v SR, ktorá sa aktívne snaží o podporu konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia na východe krajiny. Škola po svojom otvorení v roku 2020 významným spôsobom dotvorila lokálny ekosystém služieb na podporu kozmopolitného života v meste. Existencia medzinárodnej školy bola zároveň jeden z významných parametrov pri výbere regiónu veľkými investormi. Štvorročné gymnázium s medzinárodným programom doplní od septembra 2024 posledný chýbajúci prvok vzdelávania medzi 15. a 19. rokom veku.

Rozšírením školy o gymnázium vychádzame v ústrety rastúcemu záujmu slovenských rodičov ako aj najväčším investorom v regióne, ktorí tak získavajú možnosť medzinárodne certifikovaného vzdelávania plne v anglickom jazyku pre rodiny kľúčových zamestnancov,” hovorí Alexandra Blaasová, Head of School Košice International School. „Aj preto sme radi, že Košický samosprávny kraj v závere minulého roka podporil zaradenie medzinárodného gymnázia KEIS do siete škôl v SR.“. Vyučovanie na škole prebieha plne v angličtine pomocou skúsených zahraničných IB učiteľov, ktorých dopĺňajú kolegovia zo Slovenska, všetko nadšenci moderného spôsobu učenia na základe bádania. Škola využíva najnovšie technológie v tejto oblasti, každý študent má k dispozícii tablet, učitelia namiesto klasických učebníc využívajú prístup k rozsiahlym databázam učebných materiálov a pomôcok, ktoré zahŕňajú aj virtuálnu a rozšírenú realitu. Pre slovenské deti je zabezpečené vyučovanie SJ kvalifikovaným učiteľom.

Globálne prieskumy potvrdzujú, že viac ako 70 percent absolventov International Baccalaureate programu je prijatých na TOP 500 svetových univerzít, čoskoro budú mať takúto perspektívu aj študenti z Košíc a okolia,“ dodáva Alexandra Blaasová.

Košice International School čaká po odsúhlasení gymnázia Košickým samosprávnym krajom zaradenie do siete na Ministerstvom školstva SR, pričom otvorenie 1. ročníka gymnázia (10. ročník medzinárodnej školy) v zmysle zákona bude od 1.9.2024. Dovtedy okrem rozšírenie tímu IB učiteľov prebehne ďalšia fáza obnovy budovy či vybavenie modernou technikou. Už od minulého roka prebieha zároveň autorizačný proces na získanie plnej certifikácie International Baccalaureate Middle Years Programme v ktorom bude vyučovanie prebiehať. Do tohto programu môžu vstúpiť študenti už od 12 rokov veku (7. ročníka ZŠ), pričom na medzinárodné gymnázium prechádzajú plynulo bez ďalších skúšok. Prestúpiť do medzinárodného programu IB MYP je možné aj z inej školy po preverení úrovne znalosti anglického jazyka. Rodičia prihlasujú svoje deti do školy priebežne počas roka.

Škola sídli v moderne upravených priestoroch na Poľnej 1 v Košiciach. Už dnes poskytuje vzdelanie pre deti od troch rokov v medzinárodnej materskej škole a od 6 do 15 rokov na medzinárodnej základnej škole. Na škole pôsobí tím špičkových učiteľov z USA, Veľkej Británie, Južnej Afriky a ďalších krajín. Ide už o dvanásty školský projekt zriaďovateľa ELBA Group na východe Slovenska, jedného z najväčších zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku.

          


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov