Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Uznesenie o zmene času trvania núdzového stavu

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 718 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 315/2020 Z. z.

Predĺženie trvania núdzového stavu, zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb

Účinnosť: 15. november 2020

Vláda schvaľuje návrh na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Vláda mení B.1. bod B.1 uznesenia vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 takto: „číslo „45“ sa nahrádza číslom „90“.

Vláda zakazuje s účinnosťou od 15. novembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/315/20201111


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov