Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ÚVZ SR zmapujeme životný štýl stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Základné ukazovatele zdravotného stavu, fyzickú zdatnosť, držanie tela, ale aj stravovacie návyky, pohybové aktivity a životný štýl troch tisícok prvákov z gymnázií a stredných odborných škôl na Slovensku zmapujú odborníci z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. 

Prvá časť prieskumu sa uskutoční od 19. marca 2018 do 1. júna 2018, druhá časť sa zrealizuje v školskom roku 2019/2020, keď budú študenti tretiaci.

Všetci  účastníci absolvujú komplex meraní. V rámci antropometrie to bude zmeranie telesnej výšky, hmotnosti a stanovenie pomeru medzi nimi, zmeranie percenta kostrového svalstva a bazálneho metabolizmu, obvodu pása a bokov, výpočet pomeru obvodu pása k telesnej výške a zmeranie percenta telesného tuku. Zistia im aj hodnoty krvného tlaku a pulzu, celkového a ochranného cholesterolu, glykémie a triacylglycerolov.

Odborníci posúdia u stredoškolákov držanie hlavy a krku, hrudníka, brucha a panvy, dolných končatín a zakrivenie chrbtice. Prípadné zmeny v držaní tela sa ukážu pomocou Matthiasovho testu, pri ktorom drží testovaný v stoji tridsať sekúnd predpažené ruky. Merania doplnia funkčné vyšetrenie pľúc  - spirometria a testovanie telesnej zdatnosti dvoma jednoduchými funkčnými testami, ktorými sa sleduje odozva srdcovo-cievneho systému na záťaž. Jedným je Ruffierov test – testovaný urobí tridsať drepov počas 30-45 sekúnd, druhým nenáročný ergonomický test na stacionárnom bicykli. Študent absolvuje aj stúpajúcu záťaž v troch 3-5 minútových intervaloch s minútovou pauzou po každom záťažovom stupni.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3408:uvz-sr-spolone-so-stredokolakmi-zmapujeme-ich-ivotny-tyl&catid=106:aktualne


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk