Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ÚVZ SR - Prehľad najdôležitejších zmien od 16. novembra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: korona.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republike na stránke korona.gov.sk zverejnil prehľad najdôležitejších opatrení od 16. 11.2020. Platia aj hygienické opatrenia. Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Opatrenia: 

 • mení sa zoznam menej rizikových krajín (mimo tohto zoznamu sú už aj Poľsko, Česko, Rakúsko a Maďarsko);
 • pre pendlerov platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že  pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR;
 • otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení (musia však mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových);
 • otvárajú sa aj fitnesscentrá a umelé kúpaliská, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov;
 • povoľujú sa aj bohoslužby (avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo);
 • prevádzky verjeného stravovania ostávajú bez zmien, teda konzumácia možní len v exteriéroch prevádzok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Naďalej ostávajú uzavreté

 • prírodné a umelé kúpaliská;
 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly);
 • fitness centrá;
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…);
 • a prevádzky verejného stravovania.

Neplatí to pre: 

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z., na základe návrhu lekára;
 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo výhradne v exteriérových priestoroch, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2;
 • prevádzky umelých kúpalísk podľa § 19 zákona, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 7;
 • fitness centrá, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6;
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8.

Prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však môžu nakupovať aj v inom čase. Je však odporúčané, aby využívali tento pre nich vyhradený čas.

Zdroj: https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-nov/

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 • Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
 • Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad ochorenie srdca, cukrovku, pľúcnu chorobu, chronické ochorenia so znížením imunity.

Kroky na zníženie rizika nákazy

 • Poproste svoje okolie, aby vás dostatočne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo krízovým štábom.
 • Dodržujte bezpečnostné opatrenie týkajúce sa dostatočného odstupu od iných ľudí aspoň 2 metre.
 • Keď chodíte na verejnosť, noste na tvári rúško a držte sa ďalej od chorých, obmedzte úzky kontakt a umývajte si často ruky.
 • Davom sa vyhýbajte čo najviac.
 • Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.
 • Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zostaňte doma čo najviac, aby ste znížili riziko nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

Majte po ruke zásoby

 • Poproste okolie, aby vám pomohli získať zásoby nevyhnutných vecí.

 • V prípade, že užívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obráťte sa na svojho lekára a požiadajte ho o predpis, pokiaľ je to možné prostredníctvom e-receptu, vašich potrebných liekov. Tie by ste mali mať k dispozícii v prípade, že vo vašom okolí dôjde k prepuknutiu nákazy COVID-19 a vy budete potrebovať dlhší čas zostať doma (predpoklad 2 týždne).
 • Uistite sa, že máte doma voľne predajné lieky (na liečbu horúčky a iných príznakov) a zdravotnícke potreby (servítky, atď.). Väčšina ľudí sa bude môcť z COVID-19 zotaviť doma.
 • Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste boli na istý čas pripravení zostať doma.

Každodenné opatrenia

 • Často si umývajte ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po fúkaní nosa, kašľaní, kýchaní, alebo po čase strávenom na verejnosti. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite ručný dezinfekčný prostriedok, ktorý obsahuje najmenej 60% alkoholu.
 • Ak je to možné, nedotýkajte sa často používaných povrchov na verejnosti - tlačidlá výťahu, kľučky dverí, zábradlia, podávania rúk s ľuďmi atď. Ak sa niečoho musíte dotknúť, zakryte si ruku alebo prst servítkou, prípadne rukávom. Po dotyku s povrchom na verejnosti si umyte ruky.
 • Vyhnite sa dotýkaniu sa vlastnej tváre, nosu, očí či úst.
 • Vyčistite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili baktérie: vykonávajte bežné čistenie povrchov, ktorých sa často dotýkate (napríklad: stoly, vypínače, kľučky, toalety, vodovodné batérie, drezy a mobilné telefóny).
 • Vyhnite sa davom, najmä v zle vetraných priestoroch. V prípade, že sú v dave chorí ľudia, riziko nákazy prudko rastie.
 • Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné.

Sledujte príznaky a naliehavé varovné signály

 • Zamerajte sa na možné príznaky COVID-19, najmä na horúčku, kašeľ a dýchavičnosť.
 • Ak máte pocit, že sa u vás objavia príznaky, zavolajte svojho lekára.
 • Ak sa u vás objavia naliehavé varovné signály pre COVID-19, okamžite sa telefonicky skontaktujte so svojim lekárom, prípadne volajte Úrad verejného zdravotníctva alebo 112.
 • Naliehavé varovné signály pre dospelých: ťažké dýchanie, alebo dýchavičnosť, pretrvávajúca bolesť, alebo tlak na hrudník, zmätenosť, alebo neschopnosť vzbudenia reakcie, modrasté pery, alebo tvár.

Zdroj a ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/Osoby_s_vyssim_rizikom_ochorenia_COVID-19.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov