Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ustanovenie súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.noveaspi.sk/

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 231/2018 Z.z.

Opatrenie sa týka jednorazového príspevku dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti - 517,59 eura, jednorazového príspevku dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti - 954,74 eura, opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti - 142,98 eura, opakovaného príspevku náhradnému rodičovi - 181,79 eura, opakovaného príspevku náhradnému rodičovi pri starostlivosti o troch a viac súrodencov - 129,30 eura, osobitného opakovaného príspevku náhradnému rodičovi - 74,90 eura.

Legislatívny proces

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk