Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie - program poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsr.sk

Usmernenie pre materské školy, základné školy a pre školy určené pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zapojené do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov, pokiaľ ide o spôsob úhrad za tieto poľnohospodárske výrobky medzi týmito školami na jednej strane a deťmi a žiakmi na strane druhej.

Zdroj a znenie usmernenia: https://www.mpsr.sk/aktualne/usmernenie-tykajuce-sa-skolskeho-programu/15869/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov