Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre základné školy k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo dňa 18. 6. 2020. Usmernenie pre základné školy k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020.

Tlačivá vysvedčení treba vypĺňať spôsobom zrozumiteľným pre žiaka a jeho rodiča. Ako pomôcku na riešenie rôznych situácií MŠVVaŠ SR ponúka niekoľko prípadových štúdií. Ak sa v konkrétnej škole vyskytne situácia neopísaná prípadovou štúdiou, tlačivo treba vyplniť spôsobom analogickým k niektorej z opísaných situácií.

Prípadové štúdie: https://www.minedu.sk/data/att/16671.pdf

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-zakladne-skoly-k-vysvedceniam-za-skolsky-rok-20192020-aktualizovane-18-6-2020/?fbclid=IwAR1uKrJnK4GIUp7eEOpzymQ7bC0RVN0cdMY7NS_NBIZM1-8A6A3eC3ApMAg


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov