Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre realizáciu akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sekcia stredných škôl a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR vydáva na základe odporúčania Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou usmernenie v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi s pandémiou. 

Povoľuje sa zmena formy vzdelávania z prezenčnej formy na dištančnú formu alebo kombinovanú formu, a to pre AVP realizované do 31. decembra 2020. V prípade zmeny formy realizácie AVP je subjekt povinný túto skutočnosť ohlásiť tajomníčke akreditačnej komisie prostredníctvom formulára na ohlasovanie podujatí. Usmernenie nadobúda účinnosť 21. septembra 2020. 

Zdroj a celé znenie usmernenia: https://www.minedu.sk/data/files/9948_usmernenie-pre-realizaciu-avp-v-oblasti-prace-s-mladezou.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk