Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školských internátoch od 7. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26.04.2021 obnovuje prevádzka  školských internátov pre žiakov stredných škôl (ďalej len „školský internát“) podľa aktualizovaného COVID AUTOMATU.

Obnovenie prevádzky internátov sa riadi podľa zaradenia okresu, v ktorom sa nachádza internát, do rizikového stupňa  (farby okresu v COVID AUTOMATE). V školskom internáte môžu byť ubytovaní iba žiaci, ktorí sa v škole zúčastňujú prezenčnej výučby alebo kombinovanej prezenčnej a dištančnej výučby a ktorí neprejavujú príznaky ochorenia COVID 19. Pri ubytovaní žiakov v školskom internáte je potrebné postupovať podľa princípu zónovania.

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-ubytovaniu-ziakov-v-skolskych-internatoch-od-7-5-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov