Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci boli povinní poskytnúť svoje osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti do 31. 12. 2019. Tí, ktorí tak neurobili, stratili bezúhonnosť podľa § 90a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Okresné úrady v sídle kraja disponujú odpismi z registra trestov tých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí do 31. 12. 2019 poskytli svoje osobné údaje na účel preukázania bezúhonnosti odpisom registra trestov. Zákon č. 138/2019 Z. z. neustanovuje lehotu na odoslanie informácie z okresných úradov v sídle kraja ich zamestnávateľom. Kým školy a školské zariadenia nedisponujú relevantnou informáciu od okresného úradu v sídle kraja o bezúhonnosti konkrétnych pedagogických alebo odborných zamestnancov, pristupujú k týmto zamestnancom tak, že predpoklad bezúhonnosti spĺňajú.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-preukazovaniu-bezuhonnosti-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/

Príspevok k tejto téme pripravujeme aj v časopise Manažment školy v praxi č. 10/2020.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov