Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Žiadosti na uhradenie príspevku na rekreáciu predkladá škola zriaďovateľovi, zriaďovateľ odboru školstva okresného úradu v sídle kraja a okresný úrad v sídle kraja ministerstvu školstva.

Ministerstvo školstva na základe predložených požiadaviek do septembra 2020 požiada ministerstvo financií o poskytnutie finančných prostriedkov na uvedený účel. Následne po ich obdržaní zrealizuje rozpočtové opatrenie, prostredníctvom ktorého poskytne požadované finančné prostriedky na školy. Za splnenie podmienok na poskytnutie oprávneného príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec, zodpovedá príslušná škola, zriaďovateľ a okresný úrad v sídle kraja.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/17247.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov