Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k poskytovaniu 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Kategória: Aktuality Autor/i: ozskolstva.sk

Úrad vlády SR, sekcia štátnej služby a verejnej služby prirpavil Usmernenie k poskytovaniu 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu na rok 2022.

Štátna služba - Služobný úrad poskytne štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecký pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 142 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022. Ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase, ako je ustanovený týždenný služobný čas v služobnom úrade, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.

Verejná služba - Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.

Usmernenie k poskytovaniu 500 € odmeny vyplývajúcej z dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu na rok 2022

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/usmernenie-k-poskytovaniu-500-odmeny-vyplyvajucej-z-dodatkov-ku-kolektivnym-zmluvam-vyssieho-st.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov