Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie k organizácii letnej školy a školského klubu detí počas letných prázdnin v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Cieľom usmernenia je definovať základné prevádzkové podmienky letnej školy a školských klubov detí organizovaných počas letných prázdnin, protiepidemické opatrenia a odporúčania pri ich organizácii počas trvania pandémie ochorenia COVID-19. Podľa ustanovenia § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. sú letné školy súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Školské kluby detí podľa § 114 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zabezpečujú činnosť podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR aj naďalej odporúča riadiť sa manuálom Covid školský semafor.

Zdroj a celé znenie Usmernenia: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-organizacii-letnej-skoly-a-skolskeho-klubu-deti-pocas-letnych-prazdnin/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov