Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k obsahu a štruktúre správy z diagnostického vyšetrenia v zariadeniach poradenstva a prevencie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejnilo Usmernenie k obsahu a štruktúre správy z diagnostického vyšetrenia v zariadeniach poradenstva a prevencie.

Podľa § 4 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii účinnej od 1. septembra 2023 sa správa z diagnostického vyšetrenia zaraďuje medzi ďalšiu dokumentáciu. Nevedie sa na formulároch podľa vzorov schválených ministerstvom školstva pre jednotlivé druhy a typy škôl a školských zariadení a jej vzor nie je zverejnený na webovom sídle určenom ministerstvom školstva. Obsah správy je potrebné prispôsobiť účelu, na aký sa správa vydáva.

Usmernenie k obsahu a štruktúre správy z diagnostického vyšetrenia v zariadeniach poradenstva a prevencie

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/specialne-a-inkluzivne-vzdelavanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov