Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k bezpečnému prostrediu počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. 

Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. usmernenie sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. Usmernenie je určené aj pre zariadenia predprimárneho vzdelávania (tzv. nesieťové zariadenia), zapísané v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.

Zdroj a znenie usmernenia: https://www.minedu.sk/data/att/23183.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov