Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 64 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok piatich percent žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja, podľa ktorého určuje pre každý samosprávny kraj najvyšší počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2024/2025.

Samosprávny kraj Násobok Najvyšší počet žiakov
Bratislavský kraj 2,09 858
Trnavský kraj 1,01 268
Trenčiansky kra 0,86 234
Nitriansky kraj 0,81 242
Žilinský kraj 1,02 362
Banskobystrický kraj 0,64 190
Prešovský kraj 0,59 272
Košický kraj 0,83 346

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/27450.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov