Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Upravený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu schvaľuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2023/2024 určeného samosprávnymi krajmi.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/25475.pdf a https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20232024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov