Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Upravený počet žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia stredných škôl pre školský rok 2021/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2021/2022.

Minister školstva schvaľuje úpravu počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2021/2022 určeného samosprávnymi krajmi podľa § 31 ods. 2 citovaného zákona pre Banskobystrický samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj.

Zdroj a súbory na stiahnutie: https://www.minedu.sk/upraveny-pocet-ziakov-prveho-rocnika-v-dennej-forme-studia-v-cleneni-na-jednotlive-studijne-odbory-alebo-na-jednotlive-ucebne-odbory-strednych-skol-pre-skolsky-rok-20212022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov