Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Upozornenie o zmene termínu celoštátnej súťaže ZENIT 2022 v programovaní, elektronike a strojárstve

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Celoštátna súťaž ZENIT 2022 v programovaní, elektronike a srojárstve sa presúva z pôvodného termínu 15.- 17. februára 2022 na  nový termín 28.- 31. marca 2022.

Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/sutaze/zenit/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov