Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Uplatnenie - po stopách absolventov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako realizátor projektu Uplatnenie - po stopách absolventov spustilo portál uplatnenie.sk. Portál sleduje uplatnenie absolventov, ukazuje, koľko zarábajú a ako dlho im trvalo nájsť si trvalé miesto. K dispozícii sú informácie o študentoch, ktorí opustili stredné či vysoké školy v roku 2018. 

Projekt vychádza z akútneho celospoločenského dopytu po relevantných informáciách o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré by viedli k racionalizácii rozhodovania všetkých aktérov na trhu práce a v systéme formálneho vzdelávania a vo výraznej miere prispeli k odstraňovaniu existujúcich disparít na trhu práce, viedli k zamedzeniu ich vzniku v budúcnosti a v konečnom dôsledku umožnili relevantne, komplexne a vyčerpávajúco hodnotiť výsledky vzdelávacieho systému.

Zdroj a ďalšie informácie: https://uplatnenie.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov