Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

UPGRADNI SA! Tajomstvo úspechu veľkých značiek vedia využiť aj študenti

Kategória: Aktuality Autor/i: educoach.sk

Tlačová správa, 4. 3. 2022

Tajomstvo úspechu veľkých značiek a mien, ako sú Petra Vlhová, Bill Gates, IBM či Volkswagen, je teraz vďaka občianskemu združeniu EduCoach a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), bezplatne k dispozícii aj študentom, ich rodičom a učiteľom prostredníctvom programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života.

Tým tajomstvom je koučing. Je to zmena perspektívy, vďaka ktorej si dokážeme splniť svoje túžby a ciele. Zvýšením úrovne sebapoznania (upgradom) si berieme život do vlastných rúk a sami zlepšujeme jeho kvalitu. 

Ako to dosiahnuť v praxi?

Po jednoduchej registrácií na https://www.educoach.sk/studenti/ sa študenti dostanú do e-learningovej platformy, v ktorej majú k dispozícii 6 modulov. V každom module ich prevedie moderátor a vzdelávací kouč 1 témou v krátkom 15-minútovom videu. Na to, aby vedeli počuté preniesť do svojich každodenných životov, EduCoach pripravil pracovné listy a vizualizačné videá, vďaka ktorým si študenti uvedomia, čo všetko už dosiahli, za čo všetko môžu byť vo svojom živote vďační a ako pracovať so zameraním pozornosti na to, čo chcú vo svojich každodenných aktivitách zažívať. Jednoducho sa naučia, ako žiť tú najlepšiu verziu svojho života, ako kormidlovať medzi požiadavkami školy, rodičov a budúceho povolania a ako sa nestratiť na tejto ceste.

Čo je vlastne samotný koučing?

Je to cesta, vďaka ktorej dokážeme splniť svoje túžby a ciele. Je to vlastne proces, v ktorom spolupracuje kouč a koučovaný. Spoločne hľadajú odpovede na otázky, ktoré koučovanému pomôžu lepšie rozvinúť jeho potenciál. Kouč nie je univerzálny vševedko, kouč najmä kladie otázky a dáva spätnú väzbu. Vďaka tomu dokáže pomôcť zlepšiť športový, manažérsky ale aj študijný výkon. Pomáha nájsť rovnováhu počas životných kríz, zlepšuje povedomie o vlastných plusoch a mínusoch.

EduCoach združuje 17 profesionálnych koučov. Ich spoločnou ambíciou je aj pomocou programu UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života podporiť potenciál študentov a učiteľov, ich osobnostný rozvoj a zároveň popularizovať koučing ako inovatívny prístup neformálneho vzdelávania na pôde jednotlivých škôl. Ich prax podporujú aj mnohé štúdie zo zahraničia, ktoré sa venujú zlepšeniu školského systému zavádzaním koučovacej kultúry.

Program UPGRADNI SA! Buď kormidelníkom svojho života z dielne občianskeho združenia EduCoach vznikol za podpory z dotačnej schémy Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.educoach.sk/studenti/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk