Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá škola zriaďovateľovi. Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 30. septembra bežného kalendárneho roka. Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo školstva v termíne do 10. októbra bežného kalendárneho roka.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dopravne/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov