Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť na hospitačný pobyt v Bavorsku

Kategória: Aktuality

Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2019. Prihlášky je potrebné poslať do 23. mája 2019.

Po výberovom konaní, ktoré sa uskutoční koncom mája 2019, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nominuje Bavorskému ministerstvu pre vzdelávanie, kultúru, vedu a umenie spolu 10 učiteľov a 2 náhradníkov. Následne pridelí bavorská strana jednotlivých učiteľov do vybraných škôl v Bavorsku a poskytne učiteľom bližšie informácie v dostatočnom časovom predstihu pred samotným hospitačným pobytom.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/hospitacny-pobyt-v-bavorsku-ponuka-2019/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov