Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období od 4. - 10. novembra 2019.

Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Školy, inštitúcie, organizácie a firmy majú možnosť pridávať podujatia, ktoré sa uskutočnia ako sprievodné podujatia TVT v rôznych mestách po celom Slovensku.

Zverejniť podujatie možno na: https://www.tyzdenvedy.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk