Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Týždeň vedy a techniky 5. 11. - 11. 11. 2018

Kategória: Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční 5. - 11. novembra 2018. Hlavnými organizátormi Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedeckotechnických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.tyzdenvedy.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk